Presse

Levering fra49 kr.
Total:0,00 kr.
 Inkl. moms
Gå til kurv

Presse

Pressemeddelelser

Pressemeddelelse Humac Årsregnskab 2021/2022

Hovedaktivitet

Humac er Danmarks førende og eneste Apple Premium Retail Partner inden for salg af Apple. Humac er i markedet for at sikre at både erhvervskunder og slutkunder har muligheden for at få det bredeste sortiment inden for Apples univers og samtidig modtage kompetent og professionel vejledning af Apple trænede medarbejdere. Vores stærke fundament er udgangspunktet for at Humac i de kommende år vil fortsætte med at udbrede budskabet om, at Apple produkter bedst købes hos Humac.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør kr. 66.4 mio. (15 måneder) mod kr. 62.5 mio. (12 måneder) sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør kr. -18.3 mio. mod kr. -7.9 mio. sidste år. Egenkapitalen udgør pr. 31.12.2022 kr. 24,9 mio. mod kr. 156 t. pr 30.09.2021.

 

Selskabets soliditet udgør pr. 31.12.2022 17,5% mod 0,1% pt. 30.09.2021.

 

Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

 

Selskabets aktiemajoritet blev i april 2022 overtaget af Jacob Andersen Holding ApS, hvorefter selskabet fik tilført kr. 49 mio. i ny aktie- og lånekapital. Ligeledes blev kreditrammerne i selskabets pengeinstitut øget markant.

 

Årets resultat er påvirket af nedgang i salget, på trods af åbning af 2 nye fysiske butikker, stigende omkostninger til logistik, personale, husleje samt fejldisponeringer fra den tidligere ledelse.

 

Ekstraordinære nedskrivninger på varelager og tilgodehavender, mangelfuld lager- og omkostningsstyring m.v. samt fratrædelsesordninger har ligeledes påvirket negativt.  

 

Den forventede udvikling

Selskabet forventes at blive profitabelt fra 2. halvår 2023, qua optimering af det fysiske butiksnet, effektivisering af arbejdsgange, reducering af faste omkostninger i niveauet kr. 18 – 20 mio. kr.  samt ny ledelse i Humac. Dog forventer selskabet et negativt resultat for kalenderåret 2023, hvilket primært skyldes den generelle nedgang i markedet ligesom effekten af de gennemførte besparelser og tiltag, først vil få fuld effekt i 2024. For de kommende år, har den nye ledelse implementeret en ny 3-årig vækst- og strategiplan, med fokus på bl.a. at udvikle salget inden for Erhverv, øge indtjeningen i butikkerne, samt udvikling af ny e-Commerce platform.

Henvendelser fra journalister

CEO Christian Toft

Mail: [email protected]

Navigation