Presse

Levering fra49 kr.
Total:0,00 kr.
 Inkl. moms
Gå til kurv

Presse

Pressemeddelelser

Humacs årsregnskab 2023

Hovedaktivitet
Humac er Danmarks førende og eneste Apple Premium Partner inden for salg af Apple-produkter. Humac er i markedet for at sikre, at både erhvervskunder og slutkunder har muligheden for at få det bredeste sortiment inden for Apples univers og samtidig modtage kompetent og professionel vejledning af Apple-trænede medarbejdere. Vores stærke fundament er udgangspunktet for, at Humac i de kommende år vil fortsætte med at udbrede budskabet om, at Apple-produkter bedst købes hos Humac.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Som den øvrige del af detailbranchen har Humac i 2023 haft en lavere omsætning end forventet, hvor særligt elektronikbranchen har været under stort pres, hvilket har påvirket indtjeningen negativt.

Desuden har 2023 været påvirket af en del ekstraordinære omkostninger, herunder nedlukning af tabsgivende aktiviteter, organisationsændringer mv.

 

Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

 

Årets bruttofortjeneste udgør 36.097 t.kr. mod 66.465 t.kr. sidste år. Sidste års resultat omfatter 15 måneder for perioden 01.10.2021 – 31.12.2022. Det ordinære resultat efter skat udgør -24.821 t.kr. mod - 18.374 t.kr. sidste år.

Egenkapitalen udgør pr. 31.12.2023 107 t.kr. mod 24.928 t.kr. pr. 31.12.2022. Selskabet har på statustidspunktet tabt over halvdelen af egenkapitalen. Det er ledelsens forventning, at selskabet ved den fortsatte drift kan retablere selskabets kapitalforhold.

Selskabets ejere har i september 2023 og marts 2024 tilført selskabet i alt 27.000 t.kr i ansvarlig lånekapital. Egenkapitalen inklusive ansvarlig lånekapital kan pr. 31.12.2023 specificeres således:

Egenkapital 31.12.2023: 107 tkr.

Ansvarlig lånekapital: 14.000 tkr.

Egenkapital 31.12.2023 inklusive ansvarlig lånekapital: 14.107 t.kr.

Soliditeten, inklusive ansvarlig lånekapital, udgør 31.12.2023 9,4% mod 17,5% pr. 31.12.2022.

I marts 2024 er der tilført yderligere 13.000 t.kr. i ansvarlig lånekapitalen. Soliditeten er således forbedret betydeligt i 2024 og udgør pr. 31.03.24 18,2%.

Den forventede udvikling
De estimerede besparelser på 18-20 mio. kr., som blev nævnt i pressemeddelelsen i juli 2022, er realiseret ved indgangen af kalenderåret 2024. Besparelserne er et vigtigt element i at blive profitable, og der arbejdes nu målrettet mod at øge toplinjen i de kommende år. Herunder er vores strategiske erhvervssatsning med fleksible bruttolønsordninger/DAAS på en kundetilpasset platform. Det tager længere tid at ændre udviklingen for Humac og blive profitable end først antaget, men der blev leveret et positivt EBITDA 2. halvår 2023 (uden ekstraordinære udgifter), som også understøtter den positive rejse, Humac er på.

Selskabet forventer en positiv udvikling i 2024 ift. 2023 og forventer at blive profitable i 2025.

 

Henvendelser fra journalister

CEO Christian Toft

Mail: [email protected]

Navigation