Taxfree

Levering fra49 kr.
Total:0,00 kr.
 Inkl. moms
Gå til kurv

Taxfree

Køb med Taxfree

Sådan fungerer det

Humac er en del af turistsalgsordningen. Det gælder, hvis du har fast bopæl i et land udenfor EU, som f.eks. Kina, Australien eller USA. Bemærk at der undtagelsesvis er visse EU-lande, der stadig berettiger dig til momsrefusion uagtet ovenstående. Du kan læse mere om reglerne for momsrefusion på Skats hjemmeside. Vores momsrefusioner varetages af vores samarbejdspartner Planet Payment. Momsrefusioner gælder kun ved køb i fysiske Humac-butikker.

Sådan gør du

Ønsker du at benytte turistsalgsordningen i en af vores butikker, skal du informere vores medarbejdere i butikken om det ved købet. Her vil du få udleveret en blanket efter købet, som der kan scannes og indeholder hele processen for at søge momsrefusionen hos vores samarbejdspartner Planet Payment.

--

English version

How it works

Humac is part of the tourist sales scheme. This applies if you have a permanent residence in a country outside the EU, such as China, Australia, or the USA. Note that, exceptionally, certain EU countries still entitle you to a VAT refund notwithstanding the above. You can read more about the VAT refund rules on Skats website. Our VAT refunds are handled by our partner, Planet Payment. VAT refunds are only applicable to purchases in physical Humac stores.

What to do

If you wish to use the tourist sales scheme in one of our stores, you must inform our staff in the store about it at the time of purchase. Here, you will be given a form after the purchase, which can be scanned and contains the entire process for applying for the VAT refund with our partner, Planet Payment.

Refund table
Total price (KR) Refund
Up to 1.000 11%
1.001 - 3.000 12%
3.001 - 5.000 13%
5.001 - 10.000 14%
10.001 - 50.000 15%
50.001 - 90.000 16%
90.001 - + 17%
Navigation